top of page
kyokushin_dojo_kun.jpg
PRZYSIĘGA DOJO:
  1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.

  2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

  3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.

  4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

  5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.

  6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

  7. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

bottom of page